W pierwszej połowie sierpnia do burgundzkiej wioski Taizé zawitała polska grupa pielgrzymów. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele WAJ-owej grupy Taizé. Przez cały tydzień mieli oni okazję brać udział w ekumenicznym życiu wioski, w którym spotykają się przedstawiciele nie tylko różnych odłamów chrześcijaństwa, ale i innych religii czy odmiennych kultur.

Taizé porównać można do różnokolorowej mozaiki, która łączy się w piękną całość. Na codziennych “Bible Reflection” (refleksja nad fragmentem ewangelii wybranym na dany dzień) styka się ze sobą religia z filozofią – osoby różnych wierzeń przedstawiają, porównują i tłumaczą swoje punkty widzenia – wszystko przy poszanowaniu swojej różnorodności.

Codzienne śniadanie w Taizé składa się z kostki masła, dwóch tabliczek czekolady, bułki i kakao.

Życie w Taizé organizowane jest przez braci oraz wolontariuszy, jednak to pielgrzymi sprawują tutejsze obowiązki. Każda osoba po przyjeździe wybiera jedno z proponowanych zadań, wśród których można znaleźć zajęcia takie jak przygotowanie obiadów, zmywanie, sprzątanie toalet czy opieka nad dziećmi uchodźców mieszkających w wiosce nieopodal. Jako reakcja na pandemię powstały inne miejsca “pracy”, w których potrzebni byli pielgrzymi, stąd zastać tutaj można osoby odpowiedzialne za przypominanie o zakładaniu maseczek i dezynfekcji rąk czy też takie, których zadaniem jest pilnowanie utrzymywania odległości pomiędzy grupami osób czekających na posiłek.Dla osób niezaznajomionych z życiem wioski takie rozwiązanie może wydawać się abstrakcyjne – ma ono jednak swój niezwykły urok, gdyż poprzez swoją pracę każda osoba dokłada cegiełkę do sprawnego życia wioski co sprawia, że swoje zadania wykonuje się z uśmiechem na ustach. Powinności te mają jeszcze jedną cechę – nic bowiem nie łączy z bliźnim tak, jak wspólne mycie naczyń, czy też szorowanie toalet. 

Początek pobytu polskich pielgrzymów był też czasem spotkania z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, który przebywał w wiosce. Poprowadził on mszę w języku polskim, a potem dwukrotnie spotkał się z rodakami – najpierw na wspólnym obiedzie, a następnie na poprowadzonym przez niego wykładzie dotyczącym 6 rozdziału Dziejów Apostolskich. Mówił na nim o szkodliwości “szemrania” przeciwko bliźniemu i potrzebie załatwiania spraw na forum – na wzór dany nam przez apostołów.

W trakcie pobytu pielgrzymi zostali również zaproszeni na sylwestrowe spotkanie młodych, które w tym roku ma odbyć się w Turynie.

Autorzy zdjęć: Pola Jasińska, Kamila Nowak, Michał Szafran