Facebook
Grupa DA WAJ
Fanpage Wspólnota Akademicka Jezuitów WAJ

Wspólnota Akademicka Jezuitów
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
[email protected]

Nasz numer konta:
74 1240 1431 1111 0010 0140 8549

2 + 2 =