Facebook
Grupa DA WAJ
Fanpage Wspólnota Akademicka Jezuitów WAJ

Wspólnota Akademicka Jezuitów
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
[email protected]

Istnieje możliwość finansowego wsparcia duszpasterstwa. W tym celu należy kliknąć poniższy przycisk, następnie wybrać cel ofiary: “Duszpasterstwo akademickie przy Bazylice (WAJ)”

Wesprzyj Nas!

Nasz numer konta:
74 1240 1431 1111 0010 0140 8549

14 + 8 =