Jak co roku, również tym razem spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Wieczór ten rozpoczęliśmy od powierzenia się Duchowi Świętemu, witając go i ofiarując Mu swoje serca, umysły, oczy, ręce, całych siebie… Skupiliśmy się wokół Najświętszego Sakramentu oddając cześć Panu, szukając Jego obecności i owoców działania Jego Ducha w naszym życiu. Pomogły nam w tym teksty pieśni, w których poprowadził nas WAJowy Zespół, a także Słowo Boże i rozważania przygotowane przez członków grupy U Źródła oraz wspólnoty postakademickiej “Głębia”. Nie zabrakło również przestrzeni na ciszę.

Podczas modlitwy każdy miał okazję do osobistego spotkania z Panem. W sposób wyjątkowy w sakramencie spowiedzi, a także ciesząc się Jego indywidulanym błogosławieństwem.

 

Uwielbienie było pierwszą częścią naszego spotkania. O godzinie 23 odbyła się uroczysta Eucharystia, a po niej agapa i radosne świętowanie przygotowane przez wspólnotę Nain. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym za czas i siły poświęcone w przygotowania, a także za troskę o to, by ten wieczór był dla nas przestrzenią spotkania – ze sobą, z innymi, z Bogiem.

Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie,
I śpiewać psalm Twojemu Imieniu
I opowiadać rano Twoje miłosierdzie,
A w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie
I lutni, i dźwięcznej cytrze.

Harfy, lutni i cytry nie mieliśmy, ale co mieliśmy, to daliśmy. Chwała Panu!

Autorzy zdjęć: Filip Komajda, Jadwiga Michalik