Tradycją już jest, że przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego, we wrześniu, wyjeżdżamy na obóz w Tatry! Żeby się poznać, pomodlić, pobyć ze sobą. Tak było i w tym roku – od 1 do 8 września 2022 grupa studentów ze Wspólnoty Akademickiej Jezuitów, wraz z duszpasterzem i asystentami spędziła czas w Zakopanem. 

Główną atrakcją każdego dnia były wyjścia w góry. Codziennie dzieliliśmy się na kilka grup, a każda wychodziła na szlak o innym poziomie trudności, tak by każdy znalazł coś dla siebie, i ci, którzy w górach bywają często, jak i ci, którzy szukają raczej odpoczynku i spokojnych spacerów. 

Każdego dnia podczas wędrówek towarzyszyła nam jutrznia oraz specjalnie przygotowana medytacja ignacjańska na każdy dzień. Wieczorami mieliśmy wspólną mszę świętą w kaplicy, a jeden wieczór przeznaczyliśmy na adorację Najświętszego Sakramentu. 

Nie zabrakło również integracji, zabaw, śmiechu, tysiąca rozmów, wspólnych spacerów po Krupówkach i bycia razem. 

Ostatniego dnia, 8 września, odbyły się Tatry Jezuickie, to znaczy spotkanie wszystkich duszpasterstw akademickich jezuickich z całej Polski. Tym razem odbyło się ono w formie wspólnej gry terenowej po Zakopanym, wspólnej mszy i ognisku. 

Autorzy zdjęć: o. Waldek Los SJ, Amelia Kopiec, Łucja Trela, Anna Rduch, Paulina Żmuda