Zapraszamy na Akademicką Drogę Krzyżową, by iść razem w drodze za Chrystusem. Temat rozważań: Nasyci się światłem (Iz 53, 11). Przewodniczyć jej będzie nasz Arcybiskup Marek Jędraszewski.
Rozpoczynamy w niedzielę 2 kwietnia 2017 o godz. 20.20 przy kolegiacie świętej Anny. Zakończymy około godz. 22.00 pod „oknem papieskim”.