Tydzień w WAJ-u (2019/2020)

 NIEDZIELA

16:00-17:50 Próba śpiewu przed Mszą św. Sala 8
18:00-19:00 Msza św. Bazylika NSPJ
19:00 Spotkanie przy herbacie Sala 1

PONIEDZIAŁEK – ŹRÓDŁO

18:30 Grupa artystyczno-kreatywna Sala 1
19:30 Msza św. Kaplica akademicka
20:15 Modlitwa uwielbienia U Źródła Kaplica akademicka
21:00 Spotkanie przy herbacie Sala 1

WTOREK – ARCHITEKTURA WNĘTRZA

20:00
(1 x m-c)

Naprzemienne spotkania:

Gość z konferencją 

Temat+dyskusja

Czytanie Christus vivit

Ignacjańskie ABC

 

Sala 9

Sala 3

Sala 3

Sala 3

ŚRODA – WAJowa WSPÓLNOTA

7:15 Jutrznia Kaplica akademicka
7:30 Śniadanie Sala 1
19:15 Nieszpory Kaplica akademicka
19:30 Eucharystia Kaplica akademicka

20:15
(1 x m-c)

Naprzemienne spotkania:

gotowanie / planszówki / tańce / filmy /
wspólne wyjścia

Sala 1 lub Sala 9

CZWARTEK – TAIZE

20:00 Modlitwa Taize Kaplica akademicka
21:00 Spotkanie przy herbacie Sala 1