21 listopada 1969 roku nowo wybudowana wtedy kaplica akademicka WAJ została poświęcona przez ówczesnego kardynała, księdza Karola Wojtyłę. Dziś od tego dnia minęło już 50 lat, a kaplica wciąż służy kolejnym pokoleniom. Dlatego też decyzja o tym, żeby świętować ten jubileusz była oczywista – w wigilię pięćdziesięciolecia najstarsi absolwenci, absolwenci ostatnich lat oraz obecni studenci wraz z duszpasterzem zgromadzili się na mszy świętej oraz na spotkaniu.

Podczas kazania padły ważne słowa: To miejsce było, jest i ufam, że będzie miejscem spotkania młodych ludzi z Bogiem.

Po mszy świętej rozpoczęło się spotkanie, na którym oddaliśmy głos najstarszym gościom – dokładnie tym, którzy własnymi rękami budowali tę kaplicę, uczestniczyli w jej poświęceniu, kształtowali swoją wiarę i budowali relacje na całe życie.

W latach 60. ubiegłego wieku przy kościele oo. jezuitów w Krakowie zaczęło spotykać się więcej i więcej młodych ludzi pod opieką ojca Czesława Drążka SJ, który spajał wspólnotę szerokim frontem. Kiedy ich liczba zaczęła dochodzić do 500, niemożliwe było zmieszczenie się w małych salkach katechetycznych. Podjęto więc decyzję o pogłębieniu piwnicy i wybudowaniu w tym miejscu kaplicy akademickiej.

Nie była to łatwa sprawa – studenci wraz z ojcem duszpasterzem nie mieli ani dużych funduszy, ani profesjonalnej siły roboczej. Całe przedsięwzięcie było również bardzo ryzykowne – nikt nie miał możliwości sprawdzenia, czy wydrążenie tej kaplicy faktycznie jest bezpieczne, a obecna wtedy władza państwowa nie patrzyła na te działania przychylnie. Zarówno młodzi ludzie, którzy sami wzięli się za wynoszenie gruzu, jak i jezuici oraz zaprzyjaźnieni z nimi młodzi profesorowie, robili co mogli.
I tak, dzięki ich ciężkiej pracy i niegasnącej nadziei, my i wszyscy, którzy byli przed nami, dziś możemy cieszyć się tym miejscem.

Na poświęcenie kaplicy, które odbyło się 21 listopada 1969 roku, zaproszony został serdeczny przyjaciel krakowskiej wspólnoty akademickiej jezuitów – kardynał Karol Wojtyła. Po mszy, w której uczestniczyło niemal 500 osób, studenci wraz z księdzem duszpasterzem i księdzem kardynałem udali się na wspólny posiłek, na którym ksiądz Wojtyła nie tylko chciał z każdym porozmawiać, lecz również dołączył się do niekończących się śpiewów.
Przyjaźń studentów z kardynałem Wojtyłą, a następnie Janem Pawłem II, dziś świętym, nie zakończyła się po opuszczeniu duszpasterstwa. Pierwsi absolwenci WAJu jeździli wielokrotnie na spotkania do Rzymu, przywożąc tam później swoje całe rodziny. W roku 1989 założyli Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych im. o. Jana Beyzyma, działające do dziś.

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym gościom, że podzielili się z nami kawałkiem historii, której i my dzisiaj jesteśmy częścią oraz kontynuacją.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie!

Zdjęcie w nagłówku – z archiwum Wspólnoty Akademickiej Jezuitów
Pozostałe zdjęcia – autorstwa Witolda Rozwadowskiego

Cały album ze zdjęciami dostępny tutaj.