Wspólnota Akademicka Jezuitów (WAJ)

to duszpasterstwo akademickie, które gromadzi studentów wielu uczelni krakowskich. Staramy się, aby czas studiów nie ograniczył się jedynie do kolejnych zaliczeń i zdawania egzaminów. Przez tworzenie wspólnoty, poznawanie nowych ludzi, budowania dobrych relacji, pogłębianie relacji z Bogiem chcemy kształtować swoje życie.

Zapraszamy!