WAJWspólnota Akademicka Jezuitów (WAJ) jako duszpasterstwo akademickie gromadzi studentów różnych uczelni krakowskich. Chcemy pomóc, aby czas studiów nie ograniczył się jedynie do kolejnych zaliczeń i zdawania egzaminów. Przez tworzenie wspólnoty, poznawanie nowych ludzi, budowania dobrych relacji, pogłębianie relacji z Bogiem chcemy kształtować swoje życie.
W ramach WAJ-u działa kilka grup, ale jest też miejsce na zwykłe przebywanie z sobą, rozmowy przy herbacie, wolontariat, wspólne wyjazdy w góry, trochę sportu, muzykowania i wiele innych rzeczy. Zapraszamy!