Rada WAJu

Wspólnota Akademicka Jezuitów nie mogłaby działać, gdyby nie liderzy i odpowiedzialni. Od roku akademickiego 2019/2020 w WAJu funkcjonuje Mała i Duża Rada Duszpasterstwa, która wspólnie podejmuje decyzje, ustala szczegóły i planuje wydarzenia, jak również jej członkowie biorą na siebie odpowiedzialność prowadzenia spotkań grup.

W skład Małej Rady wchodzi:

 • o. Waldek Los SJ – duszpasterz akademicki
 • Karolina Zając – szef duszpasterstwa
 • Iwona Stojek – lider grupy U Źródła
 • Paulina Żmuda – lider grupy Taize
 • Jakub Krasowiak – lider zespołu muzycznego

W skład Dużej Rady wchodzą członkowie Małej Rady oraz:

 • Weronika Błaż – odpowiedzialna za grupę kreatywno-artystyczną
 • Magdalena Grabek – odpowiedzialna za grupę wolontariatu
 • Gabriela Klimek – odpowiedzialna za integrację
 • Ewelina Mucha – Panna Kuchenna
 • Kamil Szybist – odpowiedzialny za grupę sportową oraz za wyjazdy

oraz asystenci:

 • Piotr Marmuszewski SJ – asystent grupy U Źródła
 • Wojciech Urbański SJ – asystent grupy Taize