Św. Ignacy Loyola„Jest czymś wielce niebezpiecznym chcieć wszystkich prowadzić tą samą drogą do doskonałości; taki człowiek nie rozumie, jak różne i jak liczne są dary Ducha Świętego.”
św. Ignacy Loyola

Jak Bóg do nas przemawia? Co przeszkadza w naszej relacji z Bogiem?
Jaka modlitwa jest najskuteczniejsza? Jak rozeznawać wolę Bożą w swoim życiu?
Od czego zacząć?

Manresa to grupa mająca na celu pomóc w pogłębianiu osobistego życia duchowego, czyli w szukaniu i doświadczaniu Boga w codziennym życiu. Poruszamy się w obszarze duchowości przekazanej nam przez św. Ignacego Loyolę, założyciela jezuitów. Na każdym spotkaniu będzie wprowadzenie w jakiś temat z życia duchowego. Na końcu będzie zaproponowane zadanie do podjęcia osobiście w domu, aby nie zatrzymać się tylko na zdobywaniu wiedzy. Spotkania Manresy mogą również służyć lepszemu przygotowaniu do odprawienia rekolekcji ignacjańskich. Prowadzi: o. Marcin Pietrasina SJ

środa, godz. 19:30, sala 1 w WAJ-u

Ostatnie spotkanie w tym semestrze – 6 czerwca.

Manresa to mała miejscowość w Hiszpanii, gdzie św. Ignacy Loyola doświadczył głębokiej przemiany wewnętrznej. Największym oświeceniem było to, którego doświadczył podczas wędrówki wzdłuż potoku Cardoner. Tam bowiem doznał łaski pełnego rozumienia spraw duchowych, dotyczących tajemnic wiary i spraw tego świata. Refleksja nad własnym życiem duchowym i notatki sporządzone w Manresie stały się podstawą jego słynnych „Ćwiczeń duchowych”. Do dziś korzystają z niej tysiące osób odprawiających rekolekcje ignacjańskie.